SSMFS 2018:11 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om exponering för kosmisk strålning i flyg- och rymdverksamhet

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:11) om exponering för kosmisk strålning i flyg- och rymdverksamhet, se nedan.

Vägledning med bakgrund och motiv till föreskriften kan endast laddas ner.