SSMFS 2018:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial

SSMFS 2018:4 har upphävt SSMFS 2011:4. Ändringsföreskrift SSMFS 2019:2 och senare SSMFS 2019:5 har ändrat övergångsbestämmelsen till 7 § i SSMFS 2018:4.

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt förekommande radioaktivt material (NORM) och byggnadsmaterial, se nedan.

Vägledning med bakgrund och motiv till föreskriften samt ändringsföreskrifter kan endast laddas ner.

Vill du beställa den här publikationen i tryckt format?

Du kan beställa den här publikationen i tryckt format till självkostnadspris.

Kommuner och skolor kan du beställa upp till 50 tryckta exemplar gratis.

Du beställer publikationen via e-post, Kommunikation@ssm.se. För att vi ska kunna behandla din beställning måste du ange

- länk till publikationen du vill beställa,
- antal,
- ditt namn,
- personnummer eller organisationsnummer,
- fakturaadress, samt
- postadress dit publikationen ska skickas.

Vi återkommer till dig med information om pris. Beställningen genomförs först när du godkänt kostnaden.