SSMFS 2018:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial

SSMFS 2018:4 har upphävt SSMFS 2011:4. Ändringsföreskrift SSMFS 2019:2 och senare SSMFS 2019:5 har ändrat övergångsbestämmelsen till 7 § i SSMFS 2018:4.

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt förekommande radioaktivt material (NORM) och byggnadsmaterial, se nedan.

Vägledning med bakgrund och motiv till föreskriften samt ändringsföreskrifter kan endast laddas ner.