SSMFS 2018:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial

SSMFS 2018:4 har upphävt SSMFS 2011:4.