Vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor

Vid mätning av radonhalten i skolor och förskolor ska metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser användas. Vägledningen för mätning av radonhalten i skolor och förskolor förtydligar endast hur urval av lokaler i skolor och förskolor kan göras vid mätning av radonhalten samt redogör för vad som bör göras när den nationella referensnivån för radonhalt överskrids efter en långtidsmätning.