Så här kan man stoppa joniserande strålning

Faktabladet beskriver vilka material som stoppar alfa-, beta- och gammastrålning.