Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun till Strålsäkerhetsmyndigheten. Förutom slutförvarsansökan lämnade SKB även in en kompletterad ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun till myndigheten samt en ansökan för hela slutförvarssystemet till mark- och miljödomstolen.

Det är regeringen som fattar beslut om SKB ska få tillstånd att bygga ett slutförvar eller inte. Regeringen prövar SKB:s ansökan mot miljöbalken och kärntekniklagen, men har först gett Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att pröva ansökan mot kärntekniklagen, och mark- och miljödomstolen i uppdrag att pröva ansökan mot miljöbalken.