Rapporter

Din avgränsning ger 19 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2007:16 Hantering av händelser, nära misstag

  Resultaten från kartläggningen visar att det finns många som använder olika typer av rapporteringsverktyg men inget speciellt för just ”nära misstag”. En slutsats är just att man inte ska behöva rapportera olika saker i olika system. En annan slutsats är

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:20 Internationellt samarbete inom OECD/NEA 2006 avseende nukleär kriticitetssäkerhet

  Deltagande i internationellt samarbete inom OECD/NEA:s Nuclear Science Committee och dess Working Party on Nuclear Criticality Safety har fortsatt under 2006 med stöd av SKI. Inga stora projekt där jag varit mycket aktiv har pågått. Däremot har jag deltagit i arbetet genom

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:33 Analys av mänsklig tillförlitlighet HRA-begreppets tillämpbarhet vid revisionsavställning

  Analyser av mänsklig tillförlitlighet, Human Reliability Analysis (HRA) har använts under en längre tid i kärnkraftverkens probabilistiska säkerhetsanalyser. SKI har nyligen genomfört en utredning om befintliga metoder inom området HRA (litteraturstudie) och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:45 Icke-spridning och kärnämneskontroll

  Det kompendium som nu föreligger kommer att användas både inom och utom landet som kursmaterial vid utbildningar. Det är delvis ett resultat av ESARDA:s (European Safeguards Research and Development Association) arbetsgrupp TKM (Training and knowledge management) som årligen

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:35 Urananrikning med laser och plasmaseparation - en analys med fokus på exportkontroll

  Den nu resulterande rapporten berör kortfattat några generella principer för laseranrikning, både separation av atomärt uran – AVLIS - och separation av uran i molekylär form – MLIS. Vidare berörs mycket översiktligt några andra metoder inklusive plasmaseparation.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:13 Elektrokemiska aspekter på korrosion i svenska reaktorinneslutningar

  Samtliga svenska reaktorinneslutningar är konstruerade av spännarmerad betong. Ingjutningsgods i betong skyddas normalt mot korrosion genom att porvattnet i betongen är starkt alkaliskt. Denna miljö medför att stål passiveras. Under speciella omständigheter kan

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:27 Kompetensöverföring på svenska kärnkraftverk i samband med pensionsavgångar

  Rapporten visar att ett av Sveriges tre kärnkraftverk har ett program för kompetensöverföring. På de två som saknar program efterfrågas mer struktur inom området, även om man redan nu arbetar med mentorer eller handledare. Genomgående är upplevelsen

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:42 Regleringen av matarvattenflödet i en PWR - Med exempel från Ringhals 3

  Rapporten ger en redovisning av kända och potentiella problem med matarvatten- regleringen i tryckvattenreaktorer, problem som i vissa fall förekommit tidigare internationellt. Vidare ges en detaljerad beskrivning av matarvattenregleringen vid Ringhals 3, som kan sägas vara representativ

  Innehållstyp: Publikationer