Rapporter

Visar 1171 sökträffar på publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2023:08 Stråldoskonsekvenser vid friklassning av markområden som förorenats med radioaktiva ämnen

  SSM perspektiv Bakgrund Vid avveckling av verksamhet med strålning ska verksamhetsutövaren visa att tillräckliga åtgärder vidtas för att sanera och kontrollera lokaler och angränsande markytor som kan ha förorenats med radioaktiva ämnen. En frågeställning är därvid vilka eventuella kvarvarande föroreningsnivåer av radioaktiva...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:07 General data in accordance with the requirements in Article 37 of the Euratom Treaty

  Increased storage of spent nuclear fuel at Clab in Sweden...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:06 Instabila matrisdefekter i bestrålat reaktortankstål med höga nickel- och manganhalter

  Strålsäkerhetsmyndighetens perspektiv Bakgrund Reaktortankstål påverkas av neutronbestrålning så att omslagstemperaturen, omslag från sprött till segt brott, ökar och att segheten i det sega området minskar med ökad grad av bestrålning. För att kunna prediktera framtida försprödningsgrader har så kallade trendkurvor...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:05 Strålskyddskonsekvenser av radioaktivt nedfall från kärnvapenexplosioner

  Frågor och svar Sammanfattning I den här rapporten redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) en analys av möjliga konsekvenser av nedfall från kärnvapenexplosioner på avstånd mellan ca 10 kilometer och ca 300 kilometer från explosionen, samt effekten av olika skyddsåtgärder. Innehållet i rapporten utgör ett kunskapsunderlag...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:04 Kingdom of Sweden ARTEMIS Self-assessment Report 2023

  Foreword In January 2018, the Swedish Radiation Safety Authority, SSM, submitted a request to the IAEA on behalf of the Swedish Government for international peer reviews to be conducted of the Swedish national frameworks for nuclear safety regulation (IRRS) and the safe management of spent fuel and radioactive waste (ARTEMIS). In dialogue with the IAEA, and in support of the then Swedish...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2022

  Generaldirektören har ordet Säkerhetsläget i vår omvärld har försämrats och Rysslands invasion av Ukraina har aktualiserat frågan om militära angrepp mot kärntekniska anläggningar och hot om kärnvapen. Sedan kriget bröt ut har vi hanterat ett stort antal frågor och uppdrag gällande Ukraina. Vi har lämnat underlag till...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:03 A novel method for retrospective analysis regarding appropriateness of radiological examinations

  SSM perspective Background The use of X-ray diagnostic examinations, especially computed tomography, has increased in recent decades and it is essential that this increase is justified and contribute to a better care of the patients. There are many reasons to refrain from performing inappropriate radiological examinations, including not to expose patients to unnecessary ionising radiation. In...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:02 Investigation of risk assessment for decommissioning waste to Fortum’s landfill at Norrtorp

  SSM perspektiv Bakgrund I och med avveckling och rivning av ett flertal kärnkraftsreaktorer i Sverige har Strålsäkerhetsmyndigheten identifierat att ansökningar om dispens, så kallad riktad friklassning, för att deponera lågaktivt avfall (VLLW) kan komma att öka. En avfallsdeponi som tagit emot ett flertal omgångar med avfall från riktade friklassningar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:01 Nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar i Sverige 1999 – 2021

  Sammanfattning Denna rapport omfattar en kartläggning och analys av rapporterade uppgifter om nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar med avsikten att upptäcka trender över tid och eventuella skillnader mellan olika vårdinrättningar och regioner. Dessutom sammanställs aktuella diagnostiska standardnivåer och förutsättningar för att...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:18 Data report – sampling of sea water and marine organisms outside Ringhals NPP

  SSM perspective Background The Radiation Safety Authority (SSM) funded the collection of marine biota over an annual cycle at the Ringhals nuclear power plant (NPP) to enable development of analytical methods for C-14. Methods for the C-14 analysis and results in the form of levels of C-14 in various marine organisms have been reported by the Swedish Defense Research Institute (FOI) in FOI...

  Innehållstyp: Publikationer