Rapporter

Visar 1171 sökträffar på publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2021:16 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2020

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) vetenskapliga råd för UV-frågor bevakar det aktuella forsknings- och kunskapsläget vad gäller oönskade effekter av UV-strålning. Rådets arbete redovisas i en rapport årligen. Rådets arbete ger myndigheten stöd för bedömning av hälsorisker och åtgärder...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:15 Nationell Plan: Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

  Förord Enligt förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten har myndigheten i uppdrag att se till att det finns en aktuell nationell plan för hanteringen av kärnämne som inte är avsett att användas på nytt, kärnavfall och annat radioaktivt avfall. Planen ska innehålla den redovisning som är nödvändig...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:14 Reliability, Feasibility and Significance of Measurements of Conductivity and Transmissivity of the Rock Mass for the Understanding of the Evolution of a Repository of Radioactive Waste

  SSM perspective Background The conducted research was part of the international research project DECOVALEX 2019 (DEvelopment of COupled models and their VALidation against EXperiments). DECOVALEX 2019 consisted of seven different research projects called Task A to G. SSM were involved in Task G, which were composed of three different teams from Technical University of Liberec (TUL),...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:13 SSM’s external experts’ review of SKB’s safety evaluation SE-SFL

  SSM perspective Background In Sweden long-lived low- and intermediate level radioactive waste is planned to be disposed in a repository (SFL) in the Swedish crystalline rock at a depth around 500 m. The waste contains mainly the long-lived wastes from the operation and decommissioning of the Swedish nuclear reactor plants, as well as the long-lived wastes from early research in the Swedish...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:12 Magnetfält runt nätstationer

  SSM perspektiv Bakgrund Transformatorstationer (TRAFO) kan i sitt närområde ge starkt förhöjda magnetfält. Ibland placeras sådana stationer relativt nära bostadsmiljöer och även stationer placerade i bostadshus förekommer. De stationer som placeras på detta sätt är stationer som ger en spänningstransformation från ca 11...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:11 Kartläggning av stöldskyddslarmbågar

  SSM perspektiv Bakgrund Stöldskyddslarmbågar i butiker och bibliotek använder magnetfält för att detektera aktiva larmetiketter. 2006 presenterade myndigheten en kartläggning av allmänhetens exponering för magnetfält från larmbågar (rapport SSI 2006:03). I undersökningen identifierades fyra olika tekniker; akustomagnetiska (AM),...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:10 Establishment and use of attention values in environmental fatigue assessments

  SSM perspective Background As Swedish NPPs reach their original technical design life, re-assessment of the fatigue life of structural components is needed for safe long term operation (LTO). In these re-assessments one must consider that new knowledge has shown that environmental effects on fatigue life must be considered. One common method to verify the fatigue life of structural components...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:09 Mechanisms important for material modelling in weld residual stress analysis

  SSM perspective Background The prediction of weld residual stresses (WRS) is very complex as many mechanisms and phenomena influence the development of WRS during welding. For accurate prediction, the constitutive material models used are essential and must be able to describe the material response of the weldment constituents. For example, selection of a material model should only depend...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:08 Recent Research on EMF and Health Risk

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority’s (SSM) Scientifc Council on Electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks in relation to exposure to electromagnetic fields and provides the authority with advice on assessing possible health risks. The Council gives guidance when the authority must give an opinion on policy matters when...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:07 Scenariourval i HFE-processen Arbetssätt och kriterier vid utvärdering av konstruktionens anpassning till människans förmåga

  SSM perspektiv Bakgrund På en kärnteknisk anläggning genomförs under dess livstid så kallade anläggningsändringar i syfte att åtgärda identifierade brister, eller för att av andra skäl modernisera eller förbättra anläggningens konstruktion. Vid anläggningsändringar som påverkar arbetsuppgifter som har betydelse...

  Innehållstyp: Publikationer