Rapporter

Visar 1174 sökträffar på publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2022:10 Internal dosimetry of radionuclides that can be released during an accident at the European Spallation Source (ESS)

  Läs mer SSM perspective Background To strengthen the material science research in Europe, the European Spallation Source (ESS) is being built in Lund in the southern part of Sweden. In the spallation process, neutrons are generated when the accelerated protons hit the tungsten target. In addition, a broad range of radioactive by-products is produced that differs from the fission products...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:09 Assessment of modelling approaches for axial gas flow inside LWR fuel rods

  SSM perspective Background The fuel rod analysis program SCANAIR has been developed by IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) for analysis of reactivity initiated accidents (RIA) in light water reactors. The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) has access to SCANAIR in exchange for annual contributions for its further development. The development...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:08 Geophysical surveys on sub marine land- and rock slides and on alpine glaciers

  SSM perspective Background The future climate evolution and the impact it might have on a repository for radioactive waste is important when assessing the long-term safety. In a project funded by SSM (Holmlund et al. 2016), bathymetric data from the Southern Quark area between Sweden and Åland, provided by the Swedish Maritime Administration, were analysed, as well as terrestrial data from...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

  Sammanfattning Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska myndigheten se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:06 Rapport från SSMs vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2021

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) vetenskapliga råd för UV-frågor bevakar det aktuella forsknings- och kunskapsläget vad gäller oönskade effekter av UV-strålning. Rådets arbete redovisas i en rapport årligen. Rådets arbete ger myndigheten stöd för bedömning av hälsorisker och åtgärder...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:05 Granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostik

  SSM perspektiv Bakgrund Av SSM:s tillsynsprogram för hälso- och sjukvården framgår att fokus i tillsynen av patientstrålskydd inom medicinsk röntgenverksamhet ska läggas på kontroll av att det finns fungerande rutiner för berättigandebedömning. Att säkerställa att de radiologiska undersökningar som utförs är berättigade...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:04 Warm Pre-Stressing mechanisms

  SSM perspective Background Swedish nuclear power plants (NPP) were originally designed and analyzed with an assumed operating period of approximately 40 years. As Swedish NPPs reach their original technical design life the safety of the additional operating time has to be verified. With increased operating time, the shift in the fracture toughness curve of the reactor pressure vessel (RPV)...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:03 Effect of Neutron Irradiation on the Oxidation and Corrosion of Austenitic Stainless Steels

  SSM perspective Background Reactor pressure vessel internal components of austenitic stainless steel located close to the core are subject to a high neutron flux. Irradiation by fast neutrons induces changes in the material that affect microstructure, mechanical properties and microchemistry. These changes eventually lead to an increased susceptibility to irradiation assisted stress corrosion...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:02 APRI-10 - Slutrapport

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har sedan början på 1990- talet finansierat forskning inom svåra haverier, då dåvarande SKI finansiellt bidrog till en professur och utvecklandet av avdelningen för kärnkraftsäkerhet på KTH. Inriktningen har varit att studera och verifiera den svenska haverihanteringen vid svårt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:01 Strålskyddet för forskningspersoner

  En utredning av systemet...

  Innehållstyp: Publikationer