Rapporter

Din avgränsning ger 6 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2006:35 Förslag till avgifter ochsäkerhetsbelopp för år 2007

  Innehavaren av en kärnkraftsreaktor ska årligen, i samråd med övriga reaktorinnehavare, beräkna kostnaderna för omhändertagandet av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från kärnkraftreaktorer och rivning av kärnkraftverken. Denna kostnadsberäkning ska senast den 30 juni lämnas till

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:15e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2005

  The safety philosophy upon which the Swedish Nuclear Power Inspectorate’s (SKI) supervisory and regulatory activities are based assume that multiple physical barriers will exist and that a plant-specific defence-in-depth system will be implemented at each plant and that the licensee bears the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:15 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken år 2005

  Den säkerhetsfilosofi som Statens kärnkraftinspektion, SKI grundar sin tillsyn på förutsätter att det ska finnas flerfaldiga fysiska barriärer och ett till varje anläggning anpassat s.k. djupförsvar och att tillstädshavaren tar det odelade ansvaret för säkerheten . De fysiska barriärerna är

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:06 Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

  Sedan flera år är begreppet kontrollrumsfilosofi etablerat inom svensk kärnkraftindustri. Syftet med en kontrollrumsfilosofi är att beskriva principerna för och de förutsättningar som personalen behöver för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Kontrollrumsfilosofin ska ange interna krav och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:01 Formella expertbedömningar av jordskalv efter nedisning i Sverige

  Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion och Svensk Kärnbränslehantering AB har tillsammans genomfört ett projekt med formella expertutfrågningar i ämnet jordskalv i Sverige i samband med nedisning. Efter ett brett nomineringsförvarande har 5 experter valts ut av en urvalskommitté

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:36 Mechanical Integrity of Canisters Using a Fracture Mechanics Approach

  This report presents the methods and results of a research project for Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI) about numerical modeling of mechanical integrity of cast-iron canisters for the final disposal of spent nuclear fuel in Sweden, using combined boundary element (BEM) and finite element

  Innehållstyp: Publikationer