00:24 Lämpliga metoder för att beräkna kostnaderna för kärnkraftens slutsteg