01:13 Genomgång av SKB:s förstudier och val av områden för platsundersökningar