01:39 Utvärdering av utfrågningar

Resultat från genomlysningar av kärnavfallsfrågan i de svenska förstudiekommunerna.