2006:32 Metod för probabilistisk skattning av myndighetskostnader –analys 2006