2015:29 Technical Note, Quality Assurance in SKB’s Copper Corrosion Experiments

I Sverige planeras slutförvaring av använt kärnbränsle. Metoden som har utvecklats kallas för KBS-3 och den bygger på tre skyddsbarriärer; kopparkapslar, bentonitlera och det svenska urberget. Det specifika syftet med den här rapporten är att få en förståelse för, och en bedömning av, SKB:s kvalitetssäkring av deras försök angående kopparkorrosion.

Denna kvalitetsgranskning pekar på att kvaliteten på det senaste experimentella forskningsarbetet är av tillräckligt hög standard och att SKB:s bedömningar har gjorts på ett tillförlitligt sätt. SKB:s senaste rapporter om kopparkorrosionsfrågor visar i allmänhet större uppmärksamhet för QA-relaterad information och en mer övergripande strategi för att rapportera uppgifter än i äldre rapporter eller artiklar från SKB.