2019:22 Technical Note, SSM’s external experts’ reviews of SKB’s report on supplementary information on canister integrity issues

SSM:s perspektiv

Bakgrund

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granskar Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om uppförande, innehav och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle och av en inkapslingsanläggning. Som en del i granskningen ger SSM konsulter uppdrag för att inhämta information i avgränsade frågor. I SSM:s Technical note-serie rapporteras resultaten från dessa konsultuppdrag.

Projektets syfte

Projektets syfte är att ta fram underlag för SSM:s egen granskning av korrosionsfrågor, korrosionsfrågornas betydelse för kapselns integritet i slutförvarsmiljön, samt konsekvensberäkningar kopplade till dessa frågeställningar.

Innehållsförteckning

  1. Review Assignment for the Swedish Radiation Safety Authority: Corrosion of Copper Canister, John R. Scully, Timothy W. Hicks.
  2. Review Assignment for the Swedish Radiation Safety Authority: Corrosion of Copper Canister, Peter Szakálos, Christofer Leygraf.
  3. Review of Assignment for the Swedish Radiation Safety Authority: Independent Canister Integrity Modelling and Dose Assessment, Osvaldo Pensado, Stuart Stotho.
  4. Review of Assignment for the Swedish Radiation Safety Authority: Biosphere review and independent dose assessment of complementary information relating to spent nuclear fuel canister integrity, Russell Walke, Rebecca Newson.