94:01 Detektering och storleksbestämning av slutna sprickor – Litteraturstudie