96:50 Forskningsprogram angående härddiagnostik med neutronbrusmetoder. Etapp 2. Slutrapport.