96:63 Riskanalys i MTO-perspektiv summering av metoder för industriell tillämpning