00:10 Sammanställning av PSA-seminariet i Tammsvik