00:12 Studier av strömningsinducerade dynamiska laster på interndelar vid inre ångledningsbrott i BWR