00:17 Undersökning av transmittrar och instrumentkomponenter i Ringhals 1