01:18 Metod att utvärdera manuell brandbekämpning på kärnkraftverk - en förstudie för funktionskrav