01:19 Missilgenererade lasteffekter i kärntekniska anläggningar