02:11 Svängningar i tryckregleringen vid Oskarshamn 3