02:49 Haverihantering, en sammanställning och värdering av kunskapsläget om haverifenomen och haverihantering