2003:27 Branddataprojektet - Genomförande och resultat