2004:40 Underhållsstrategier och säkerhet på en avreglerad elmarknad