2005:01 Analyskriterier för termohydrauliskt belastade rör