2005:14 Jodkemi under svåra haverier

En sammanställning av kunskapsläget på området. APRI 5 - Rapport Del I Jodkemi vid hypotetiskt svåra haverier. En genomgång av kunskapsläget år 2003. Del II Jämförelse av kunskapsläget om jodkemi och fissionsprodukter med aktuella modeller i MAAP 4.0.5.