2005:35 Jämförelse av SKIFS 2004:1 och Tillsynshandbok PSA mot ASME PRA Standard och Europeiska krav på PSA