2005:53 Ekonomistyrning och säkerhet

En utredning om hur ekonomi- och säkerhetsaspekter integreras vid beslutsfattandet vid kärnkraftverken