2006:06 Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Sedan flera år är begreppet kontrollrumsfilosofi etablerat inom svensk kärnkraftindustri. Syftet med en kontrollrumsfilosofi är att beskriva principerna för och de förutsättningar som personalen behöver för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Kontrollrumsfilosofin ska ange interna krav och riktlinjer för utformning och ändringar i kontrollrummet. Begreppet har emellertid ibland uppfattats som diffust och har varit utsatt för diskussion.

SKI har identifierat ett allmänt behov av fördjupade kunskaper om kontrollrumsfilosofi. Dels vilka principer en kontrollrumsfilosofi bör innehålla och dels hur olika internationella standarder kan kopplas till dessa principer. SKI har också intresse av ökade kunskaper om hur kontrollrumsfilosofin kan fungera vägledande för verksamheten inom industrin. Scandpower Risk Management AB fick därför uppdraget att utifrån internationell och branschspecifik standard, andra vägledningsdokument samt erfarenheter från annan industri ge en teoretisk grund till vad kontrollrumsfilosofier bör innehålla, motiven för detta och hur de bör integreras i verksamheten.