2006:19 CCF-hantering vid beräkningar i grund PSA och PSA tillämpningar