2007:20 Internationellt samarbete inom OECD/NEA 2006 avseende nukleär kriticitetssäkerhet

Deltagande i internationellt samarbete inom OECD/NEA:s Nuclear Science Committee och dess Working Party on Nuclear Criticality Safety har fortsatt under 2006 med stöd av SKI. Inga stora projekt där jag varit mycket aktiv har pågått. Däremot har jag deltagit i arbetet genom granskning av förslag till slutrapporter, vid bedömning av nya projekt samt i fortsatt redigering av slutrapport för studie avseende referensvärden.

Ett projekt som pågått under lång tid avser utbränningskreditering. Just nu pågår inga omfattande studier och samarbetsintresset verkar vara lägre än tidigare. Det finns viktiga frågor som behöver studeras men ingen har gjort något förslag än. Den nya utgåvan av programpaketet SCALE 5.1 kanske kan stimulera till sådana förslag.

Ett annat projekt som pågått under lång tid är framtagning och underhåll av ICSBEP- handboken. Den innehåller nya utvärderingar av nya och gamla kritiska och underkritiska experiment. Utvärderingarna är avsedda att användas som benchmarks för test av beräkningsmetoder. Den första handboken kom ut 1995 och den har sedan uppdaterats i september varje år. Det är ett mycket lyckosamt och värdefullt projekt. Sverige har inte bidragit med experimentella resultat.

I slutet av 2006 tillfrågades jag av projektledaren om att försöka bidra med utvärdering av några experiment utförda vid den snabba experimentreaktorn FR-0 i Studsvik 1964- 1971. Jag har accepterat och har påbörjat förstudie.