2007:27 Kompetensöverföring på svenska kärnkraftverk i samband med pensionsavgångar

Rapporten visar att ett av Sveriges tre kärnkraftverk har ett program för kompetensöverföring. På de två som saknar program efterfrågas mer struktur inom området, även om man redan nu arbetar med mentorer eller handledare. Genomgående är upplevelsen av bristen på resurser för överrekrytering och tiden till att överföra. Kraftverken saknar ett sätt att utvärdera om någon kompetensöverföring har skett, man har heller inte på ett strukturerat sätt kartlagt vad som skall överföras.

Vissa yrkesroller kan tolkas som ”viktigare” för kompetensöverföring än andra, forskarna vill dock snarare se det som att vissa roller kräver längre introduktion än andra. Därför rekommenderas ett kompetensöverföringsprogram för alla istället för vissa.