2007:33 Analys av mänsklig tillförlitlighet HRA-begreppets tillämpbarhet vid revisionsavställning

Analyser av mänsklig tillförlitlighet, Human Reliability Analysis (HRA) har använts under en längre tid i kärnkraftverkens probabilistiska säkerhetsanalyser. SKI har nyligen genomfört en utredning om befintliga metoder inom området HRA (litteraturstudie) och hur dessa metoder används av tillståndshavarna för de svenska kärnkraftverken med syfte att öka SKI:s kompetens och kunskaperna inom området (HRA – En översikt av användning metoder och tillsyn, SKI Utredningsrapport, ref 2006/576, 2007-05-02). Det kan också nämnas upplysningsvis att forskning inom HRA och dess metodik bedrivs t.ex. vid Institutet för Energiteknik (Institutt for energiteknik), OECD Halden Reactor Project.

HRA analyser genomförs för olika drifttillstånd och fokus har ofta varit på att analysera kontrollrumsoperatörernas samspel med tekniken, organisationen och förekommande arbetsförutsättningar, samt att på så sätt identifiera de risker som finns och åtgärda dessa. Vikten av att tillståndshavarna även genomföra HRA studier (som en del i PSA) avseende avställda reaktorer då t.ex. underhåll, bränslebyten och tester utförs har tidigt påpekats av SKI och tillståndshavarna för kärnkraftverken har genomfört sådana analyser.

Föreliggande SKI rapport är ett examensarbete som utförts av Aino Obenius vid Uppsala Universitet inom Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Syftet med examensarbetet är att beskriva de metoder och grundläggande modeller om mänsklig tillförlitlighet som används vid analys av avställningsperioden vid svenska kärnkraftverk. Examensarbetet har utförts på eget initiativ av författaren.