2007:42 Regleringen av matarvattenflödet i en PWR - Med exempel från Ringhals 3

Rapporten ger en redovisning av kända och potentiella problem med matarvatten- regleringen i tryckvattenreaktorer, problem som i vissa fall förekommit tidigare internationellt. Vidare ges en detaljerad beskrivning av matarvattenregleringen vid Ringhals 3, som kan sägas vara representativ även för övriga svenska tryckvatten- reaktorer. Analysresultaten visar att R3:s reglering fungerar väl och tyder på att man inte har de problem som avses ovan. Vissa förbättringsmöjligheter framhävs dock i rapporten.