2008:32 Erfarenheter från International CCF Data Exchangeprojektet (ICDE), Rev 0

Rapporten ger grundläggande information om common cause failure (CCF) konceptet och insikter från drifterfarenheter om inträffade CCF-händelser i säkerhetsrelaterade komponenter i såväl utländska som inhemska kärnkraftanläggningar.

De drifterfarenheter som förmedlas i rapporten är avsedda att utgöra ett planeringshjälpmedel för SKI:s personal som inspekterar, granskar en tillståndshavares ärenden och gör anläggningsbesök.

CCF-insikter som vunnits i ICDE-projektet bl.a. från såväl utländska som inhemska kärnkraftverk om nödkraftdieslar (DG), motormanövrerade ventiler (MOV), backventiler (CV), centrifugalpumpar (CP), batterier (BA), nivåmätinstrumentering (LM), säkerhets- och avblåsningsventiler (SRV), brytare (BR), styrstavar och drivdonsmekanismer (CRDA) presenteras i denna rapport. Datainsamlingen av CCF på värmeväxlare har nyligen påbörjats. Denna informationskälla utgör ett väsentligt tillskott eller komplement av beroendefelsinformationen till den samlade svenska beroendefelsstatistiken.