2008:34 Utformning av larmsystem i svenska kärnkraftverk

Det pågår flera stora moderniseringsprojekt inom den svenska kärnkraftindustrin. En del i dessa projekt består av att man helt eller delvis byter ut analoga informations- och manöversystem i kontrollrummen till digitala vilket förändrar larmsystemen. Digitala larmsystem har en mängd fördelar men kan också medföra risker och negativ säkerhetspåverkan. Det är därför viktigt att i arbetet med den digitala teknikens möjligheter synliggöra människans möjligheter och begränsningar. Man måste också beakta att det nya systemet installeras i en redan existerande kontrollrumsmiljö.

Projektets har huvudsakligen undersökt och kartlagt vilka faktorer som påverkar operatörerna och deras samarbete med larmsystemet och man har tagit fram viktiga kriterier för vad som bör beaktas vid moderniseringar. Bland annat bör man beakta att att framtida system måste vara mer flexibla och kunna anpassas till varierande informaitonsbehov i olika driftlägen och arbetssituationer samt att operatörens kognitiva och fysiska förutsättningar inte får överskridas. En väsentligt aspekt är att för att kunna erhålla en kontinuitet mellan olika projekt och säkerställa en konsekvens i utformningen ska varje block ha en dokumenterad larmfilososfi. Forskarna har också rekommendationer att använda vid tillsyn.