2009:25 APRI-6 Accident Phenomenaof Risk Importance

Kunskap om de fenomen som kan uppträda vid svåra haverier i en kärnkraftanläggning är viktig förutsättning för att kunna förutse anläggningens beteende, för att kunna utforma rutiner och instruktioner för haverihantering, för beredskapsplaneringen samt för att få god kvalitet på haverianalyser och riskstudier.

De svenska parterna, SKI och kraftföretagen i Sverige har under en följd av år samarbetat inom forskningsområdet svåra reaktorhaverier. Detta har skett inom projekten FILTRA, RAMA, RAMA II, RAMA III, HAFOS, APRI, APRI 2, APRI 3, APRI 4 och APRI 5. TVO har deltagit i projekten APRI, APRI 3 och APRI 4.

FILTRA- och RAMA-projekten var knutna till processen att utforma, genomföra och verifiera de haveriförebyggande och konsekvenslindrande åtgärder som nu genomförts vid samtliga kärnkraftverk.