2010:03 Forskningsstrategi 2010-2014

Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag omfattar frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, säkerhet i kärnteknisk verksamhet samt nukleär icke-spridning.

För att myndigheten ska kunna utföra uppdraget behöver ny kunskap kontinuerligt tillföras verksamheten. Genom att stödja forskning som bedrivs utanför myndigheten skapas förutsättningar att tillföra vetenskapligt grundad kunskap till SSM.