2010:37 Utvärdering av regler och normer för betongkonstruktioner i svenska kärnkraftsanläggningar

Syftet med projektet var att ta fram rekommendationer för tillämpning av regelverk för betongkonstruktioner i svenska kärnkraftsanläggningar genom att jämföra och utvärdera dels relevanta krav utgivna av europeiska och nordamerikanska myndigheter, och dels relevanta normer och standarder, riktlinjer eller liknande för betongkonstruktioner.

Baserat på en jämförelse och utvärdering av regelverk i Sverige, Finland, Frankrike, Storbritannien, USA och Kanada, samt riktlinjer upprättade av de internationella organisationerna IAEA och EUR ges följande generella rekommendationer:

• Det svenska byggregelverket BKR/BBK för konventionella byggnader kommer från år 2011 att ersättas av Eurokoderna. En motsvarande ersättning bör genomföras för kärnkraftstillämpningar (avsnitt 7.2 i rapporten).

• Den befintliga industristranden i Sverige DRB:2001 med kärnkraftsspecifika dimensioneringsregler bör uppdateras. En komplett redovisning av nödvändiga uppdateringar framgår av avsnitt 7.3 i rapporten.

Dessutom diskuteras i rapporten ytterligare frågeställningar rörande dimensionering av betongkonstruktioner med avseende på jordbävning, hantering av förankringar till betong, samt användning av hållfasthetsvärden vid verifiering av befintliga betongkonstruktioner.