2010:47 Utveckling av programpaket för analys av termisk utmattning

I ett tidigare NESC-projekt (Network for Evaluating Structural Components – Thermal Fatigue) togs fram en Europeisk procedur för hantering av termisk utmattning. Den tidigare myndigheten Statens kärnkraftinspektion (SKI) var en av projektets finansiärer. Proceduren innehåller bl.a. utvärdering av en modell för analys av högcykelutmattning vid turbulent termisk blandning. Modellen, som är baserad på en skadedatabas av tidigare observerade termiska utmattningsfall, används för att prediktera tiden till sprickinitiering och för att ta fram sållningskriterier för temperaturskillnader i blandare. Proceduren tillhandahåller dock inga färdiga instruktioner för problemlösningar på grund av ämnets komplexitet och omfattning.

Syftet med projektet var att ta fram ett programpaket för analys av termisk utmattning baserat på den metod som beskrivs i NESC-TF:s procedur ”Development of a European Procedure for Assessment of High Cycle Thermal Fatigue in Light Water Reactors, January 2007”.

Det utvecklade programmet kan framförallt användas för att lösa problem med turbulent blandning. Programmet utgör ett förenklat sätt att analysera termisk utmattning och i sin nuvarande form kan inte fånga upp 3-dimensionella effekter som kan vara avgörande för sprickpropagering. Programmet kan med fördel användas som verktyg för känslighetsstudier.