2011:24 Utredning och kartläggning av tillfällen då människan räddat och förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel

ÅF har genomfört en litteraturstudie och beskrivit en aktuell bild över rådande automations-filosofier och på vilket sätt människan påverkas av olika nivåer av automation. De har även kartlagt och beskrivit tre händelser inom kärnkraftsindustrin där människan ingripit och räddat eller förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel.

De händelser som studerats i rapporten visar att människan är en av de vitalaste skyddsfunktionerna i djupförsvaret. För att upprätthålla en hög säkerhet bör det således vara stort fokus på att vårda och upprätthålla förmågan hos människan att rädda dylika situationer. I de studerade händelserna har det funnits möjlighet för människan att ingripa då automatiken fungerat fel eller inte haft tillgång till kraftförsörjning i form av el eller tryckluft. Det bör eftersträvas att människan alltid har möjlighet att ingripa i de fall automatiken inte fungerar.