2012

Visar 9 sökträffar på publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2012:70 Process Parameters Affecting Inhomogeneity of Material Microstructure

  There’s been a tremendous change in the number, product types, locations, equipment, and manufacturing capabilities of stainless steel producers from the late 1960’s to present.  This reconfiguration of the global steel industry occurred between the early 1970’s to the mid 1980’s and continues today. These changes have produced a loss in manufacturing flexibility, due to the inherent...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:66 Safety Leadership – the managerial art of balancing production pressure and safety

  A substantial part of the project has been dedicated to investigating and characterizing ‘safety leadership’, set in the context of literature on safety leadership, safety culture and safety management, in order to build a solid theoretical basis. The authors have delved deeply into the theories and conceptualizations of leadership and analysed this area in order to further the understanding...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:50 Fatigue Margins for Austenitic Stainless Steels in ASME Boiler and Pressure Vessel Code – A Literature Study

  Knowledge about the margins against fatigue failure in nuclear piping systems is essential. Therefore, the margins in the ASME Boiler and Pressure Vessel Code (section III) fatigue design procedure for austenitic steels, type 304/316, as applied to real components have been investigated in this literature study. It is concluded that the current knowledge about the margins in ASME for...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:27 Mental arbetsbelastning En fallstudie från projektorganisationen på ett svenskt kärnkraftverk

  Den genomförda studien har fokuserat på den personal som arbetar inom projektorganisationen och är en intervjustudie för att kartlägga den mentala arbetsbelastningen och de risker som finns relaterade till denna. Vidare har studien endast omfattat ett svenskt kärnkraftverk, som därmed får illustrera de faktorer som kan bidra och bidrar till den mentala arbetsbelastningen...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:16 El och kontrollutrustning i kärnkraftverk. Problematik vid utbyte av åldrad utrustning

  Studien visar på ett flertal områden som bör beaktas både hos tillståndshavarna och för framtida tillsynsstrategier för SSM. Flera av områdena har betydelse för säkerheten.  Till exempel så framgår att konstruktionsprocessens efterlevnad och genomförande är mycket viktig för säkerheten. Genom att el- och kontrollutrustningen...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:12 APRI-7 Accident Phenomena of Risk Importance. En lägesrapport om forskningen inom området svåra haverier under åren 2009-2011

  Kunskap om de fenomen som kan uppträda vid svåra haverier i en kärnkraftanläggning är en viktig förutsättning för att kunna förutse anläggningens beteende, för att kunna utforma rutiner och instruktioner för haverihantering, för beredskapsplaneringen samt för att få god kvalitet på haverianalyser och riskstudier. Sedan...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:07 Implementation of the Master Curve method in ProSACC

  Cleavage fracture toughness data display normally large amount of statistical scatter in the transition region. The cleavage toughness data in this region is specimen size-dependent, and should be treated statistically rather than deterministically. The Master Curve (MC) methodology is a procedure for mechanical testing and statistical analysis of fracture toughness of ferritic steels in the...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:03 The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in February 2012

  The Swedish Government decided on January 22, 2009 to mandate the Swedish Radiation Safety Authority, SSM, to apply for an international review of the Author-ity and its areas of supervision, an ‘IRRS’ (Integrated Regulatory Review Service) carried out by the International Atomic Energy Agency (IAEA). On February 25, 2009, SSM made a formal request to the IAEA for an IRRS in Sweden. The time...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:01 Kontrollrumskonstruktion – Samverkan mellan olika aktörer under konstruktion av nya och moderniserade kontrollrum

  SSM har under senare år ställt högre krav på konstruktion och utformning av kärnkrafts-anläggningarna. Detta tillsammans med kärnkraftsindustrins uppgraderingar av effekten har medfört ett stort antal anläggningsändringar. En del av dessa anläggningsändringar har påverkan på kontrollrum och manöverutrustning samt på...

  Innehållstyp: Publikationer