2015:12 Interkristallin spänningskorrosion i rostfritt stål i BWR-miljö

Interkristallin spänningskorrosion (IGSCC) har varit ett problem för kokvattenreaktorer (BWR) sedan 1960-talet, då sprickor påträffades i komponenter av sensibiliserat austenitiskt rostfritt stål. Det var dock först under tidigt 1970-tal, i samband med att omfattande interkristallin sprickning upptäcktes i den värmepåverkade zonen (HAZ) invid svetsar i olika komponenter och systemdelar, som problemet fick större uppmärksamhet. Problemen med IGSCC fortsatte i ökande omfattning under resten av decenniet. Jämfoört med situationen i t.ex. USA var dock skadefallen relaterade till IGSCC betydligt färre i svenska anläggningar. De stora negativa inverkningarna av skadefall relaterade till IGSCC internationellt sett fick dock till följd att betydande resurser lades på problemet även i Sverige.