2015:44 Krav på funktion, konstruktion och provning av reaktorinneslutningar

Bakgrund

I Sverige behöver SSM skaffa vidare kunskap inom olika områden inom nukleära byggnadskonstruktioner bl.a. reaktorinneslutningar.

Syfte

Syftet med projektet "Krav på funktion, konstruktion och provning av reaktorinneslutningar" är att sammanställa information för att belysa viktiga reaktorinneslutningsfrågor vid byggnation. Den sammanställda informationen presenteras utifrån ett generellt perspektiv vilket gör att det ej nödvändigtvis sammanfaller med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter, råd och anvisningar eller uppfattningar och uttolkningar i olika sakfrågor.

Resultat

Rapporten redogör för reaktorinneslutningens

 • Funktion – Avsnittet behandlar reaktorinneslutningens säkerhetsfunktion.
 • Konstruktionsutformning – Avsnittet redovisar olika typer av reaktor-
  inneslutningar.
 • Dimensionering – Avsnittet redogör bl.a. för laster och lastkombinering,
  analysmetoder, material och tvärsnittsdimensionering av reaktorinneslutningar.
 • Provning – Avsnittet beskriver provtryckning och täthetsprovning provning
  som genomförs före anläggningens drifttagande samt den återkommande
  täthetsprovningen. Vidare redovisas monitorering av reaktorinneslutningen.
 • SC-konstruktioner – Avsnittet beskriver en möjlig byggmetod med modul-
  verkande samverkanskonstruktioner av reaktorinneslutningar.