2016:13 Spännarmerade betongkonstruktioner vid kärntekniska anläggningar

Projektet omfattar en litteraturstudie och inventering av byggteknik, dimensionering, degradering och inspektionsmetoder för spännkabelsystem i reaktorinneslutningar och bassängkonstruktioner. Kunskap om spännkabelsystemen är av stor betydelse för bedömning av konstruktionernas täthet och uppfyllande av gällande säkerhetskrav.