2016:40 Analys av signalsvar från simulerade bindfel

Bakgrund

Kvalificering av oförstörande provningssystem förutsätter att testblock som används vid praktiska demonstrationer innehåller tillverkade kvalificeringsdefek er med egenskaper som motsvarar de defekter som kan förekomma i aktuella anordningar. Bland annat behövs att dessa kvalificeringsdefek er ger relevanta signalsvar. De senaste åren har det inom svensk industri rests frågor kring hur relevanta signalsvar är från tillverkade bindfel.

Syfte

Syftet med projektet är att vidareutveckla och förbättra den svenska kvalificering - processen. Projektet ger ytterligare kunskap om de defektegenskaper som påverkar ultraljudets signalsvar samt hur defekter ska simuleras för att ge ett relevant signalsvar.

Resultat

För att kunna studera signalsvaret från simulerade bindfel har ett testblock tillverkats med två typer av bindfel. Sju likadana defekter med 3 mm ligament mot ytan (defekter 1 till 7) samt sju likadana defekter med 5 mm ligament mot ytan (defekter 8 till 14).

Det förväntades att erhålla nära identiska signalsvar från alla likadana defekter samt att signalsvar från de två olika typer av bindfel liknar varandra, dock inte identiska då position och amplitud på signalsvaret förmodas skilja mellan de två olika typer.

Fyra defekter har brutits upp och analyserats, defekter 1, 9, 10 och 11. Defekterna 1 till 9 detekterades med förväntat signalsvar medan defekterna 10 till 14 inte detekterades. Mikroskopanalys av uppbrutna defekter visade inte någon märkbar skillnad mellan defekterna.

Gjorda undersökningar pekar på att tillverkning av simulerade bindfel behöver kontrolleras avseende svetsprocedur och svetsteknik men även avseende testblockens geometri gällande värmeöverföring. Defekterna som inte kunde detekteras var placerade i slutet av testblocket i svetsritningen där även en större krympning observerades vilket kan indikera en för hög temperatur vid svetsning.